top of page
Untitled-1.jpg

JUL 2024.

"Projekat EXP" osnovan je kao nezavisan studentski pokret 2022. godine s ciljem okupljanja studenata različitih umetničkih disciplina i fokusom na međumedijsko povezivanje, saradnju i stvaralaštvo. Nakon skoro dve godine i dva velika umetnička događaja, "Projekat EXP" zvanično postaje nevladino udruženje umetnika sa sedištem u Novom Sadu. Ciljevi udruženja obuhvataju razvoj umetničkog stvaralaštva, posebno među mladim i neafirmisanim stvaraocima. Pored organizovanja multimedijalnih umetničkih događaja, prioritet udruženja je i saradnja s lokalnim, regionalnim i međunarodnim kolektivima sa sličnim ciljevima, a putem različitih projekata i rezidencija.

Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg
dwns.jpg

OKTOBAR 2022.

MAJ 2022.

Untitled-1.jpg

MAJ 2023.

Untitled-1.jpg

SEPTEMBAR 2022.

kaleidoskop.jpg

APR-DEC 2024.

Untitled-1.jpg
ECHO CURVE.jpg
bottom of page